ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоНовини 2019/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

05.07.2019 - Изпълнителна агенция по горите призовава да бъдем внимателни при паленето на огън в гората

Паленето на огън в горските територии е допустимо с много голямо внимание и само на определените за целта места.

Във връзка с високите температури на територията на страната и повишаване на риска от възникване на пожари, Изпълнителна агенция по горите призовава посетителите на горските територии да спазват правилата за пожарна безопасност и да не проявяват небрежност, която би довела до възникване на пожари. При забелязване на пожар в гората е необходимо незабавно сигнализиране и осъществяване на връзка на телефон 112.

Паленето на огън в горските територии е допустимо с много голямо внимание само на регламентираните за целта огнища, които са обозначени с информационни табели “Място за палене на огън“. 

От началото на тази година до момента на територията на страната са регистрирани 301 горски пожара, с обща площ от 21 000 дка, като 99 % са низови пожари.  

ИАГ напомня, че по време на пожароопасния сезон, който продължава до месец ноември, съгласно Закона за горите се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи в горските територии и на разстояние  100 метра от границите им. 

В Закона за опазване на земеделските земи също е въведена изрична забрана за палене на стърнища и растителни остатъци в земеделски земи.  

През пожароопасния сезон служители на Агенцията по горите, регионалните дирекции по горите и горските стопанства, както и дирекциите на природни паркове извършват периодични проверки за спазване на правилата за пожарна безопасност. Санкциите за нарушаване на противопожарните правила в горските територии, съгласно Закона за горите са в размер до 500 лв. за физически лица и до 1000 лв. за юридически. В случай, че деянието се определи за престъпление, Наказателният кодекс предвижда до 8 години затвор за причинен пожар в горите. 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност